Marka samochodów Aston Martin

- Aston Martin Cygnet benzyna 1.3 dm3 98ch
- Aston Martin DB9 benzyna 5.9 dm3 476ch
- Aston Martin DB9 Volante benzyna 5.9 dm3 476ch
- Aston Martin DBS benzyna 5.9 dm3 517ch
- Aston Martin DBS Volante benzyna 5.9 dm3 517ch
- Aston Martin Rapide benzyna 5.9 dm3 476ch
- Aston Martin V12 Vantage benzyna 5.9 dm3 517ch
- Aston Martin V8 Vantage benzyna 4.7 dm3 426ch
- Aston Martin V8 Vantage Roadster benzyna 4.7 dm3 426ch
- Aston Martin V8 Vantage S benzyna 4.7 dm3 436ch
- Aston Martin V8 Vantage S Roadster benzyna 4.7 dm3 436ch
- Aston Martin Virage benzyna 5.9 dm3 497ch